Naše služby

Zdravotná služba počas kultúrnych a športových podujatí

Zdravotná služba počas kultúrnych a športových podujatí

Športové podujatia:

Pri športových podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť zdravotnú službu podľa zákona č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri počte nad 4000 očakávaných návštevníkov, musia byť na mieste minimálne 2 zdravotníci. Pri ostatných menších podujatiach musí byť prítomný minimálne 1 zdravotník.

 

TESTUJEME na Koronavírus SARS-CoV-2   - Antigen , PCR

Prevozy pacientov zo zahraničia a do zahraničia

Prevozy pacientov zo zahraničia a do zahraničia

V rámci svojej činnosti Rescu - BH uskutočňuje tiež prevozy pacientov.

  • Skúseným a odborným personálom.
  • 3 člennou posádkou s lekárom (a záchranárom a zdravotníkom) alebo 2 člennou posádkou (záchranár a zdravotník) podľa stavu pacienta
  • spoľahlivými monitorovacími prístrojmi a  vybavením na starostlivosť o život ohrozujúce stavy
  • moderným sanitným vozidlom s kvalitnou transportnou technikou

Prihlásenie