RESCUE - BH - Chirurgická Ambulancia , DZS

RESCUE - BH - Chirurgická Ambulancia , DZS

Sme profesionálny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s moderným vybavením a rozsiahlymi skúsenosťami so zabezpečovaním zdravotníckeho dohľadu na rôznych spoločenských a športových podujatiach.

 

Poskytujeme profesionálnu komplexnú zdravotnú službu, ktorá na mieste rieši všetky situácie súvisiace s poškodením zdravia

Rescue - BH, s.r.o.

Prihlásenie